Наш адрес:

Bd. Mircea cel Batrin, 20/3,
Office 99 - 100
Mun. Chisinau. MD-2044.
Republic of Moldova

Контакты:

Phone / fax: + (373) 22 35 01 01
GSM +(373) 69107228, + (373) 69158081,
GSM + (373) 79278875, + (373) 78229698
E-mail: avocat@bk.ru

Выбрать язык:

Calificare


Biroul Asociat de Avocaţi „VOLGHIN Co” este una din cei mai vechi companii juridice din Moldova. Statele noastre sunt completate de jurişti cu o mare experienţă de activitate în organele de drept statale şi companii particulare, specialişti în domeniul dreptului civil, fiscal, penal, etc. Licenţele de care dispunem ne permit să practicăm în instanţe judecătoreşti şi alte autorităţi de orice nivel. Printre clienţii noştri sînt şi persoane fizice, şi firme mici, şi giganţi ca «Banca de Economii a Moldovei», «Moldindconbank» (Banca pentru industrie şi construcţii), Bursa de valori a Moldovei; fondarea căreia a avut loc sub conducerea avocaţilor biroului nostru, Compania moldo-ruso-germană «Resan», Compania moldo-rusă «Calman-Prim», compania spaniolă «Comercial Manufactory Group», Moldo-Cyprus company «Divani-Estates», germană - «Begarat», companii de transport cu capital din Belgia, din Luxemburg şi din Italia «Lutramold Service», «Intertransauto», «Fortimex», «Termotransauto», «Evrustrans», «Montajtrans»…, companii de construcţie «Adversarul», «Glorinal», întreprinderile de producere Holdingul Israelean «Moldis», cu capitalul Britan «Remorcaworld», «Autoremorca», «Galiaris Com», companiile cu capitalul american «L&MS Leventul», «Gold Line Industries», «Borhaft», «Financial Papers», Centrul Comercial «Gemeni», Companii Agriculturale S.A. «Cereale-Şoldăneşti» şi S.A. «Avicola Bujor», reprezentanţii mas-media: ziare «Ceas Pic» (Ora de vîrf), «Nezavisimaia Moldova» (Moldova independentă), «Vecerneaea Gazeta» (Curierul de seară), reviste «Price Navigator», «Distributor & Dealer», Centrul de produce «Imir Show», companiile de televiziune şi cinema «Vitron TV», «NIT», «ITSS», «Echo», Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile şi cele renumite companii aeronautice ca: «Air Moldova», «Moldaeroservice», «Moldatsa», «Sky Alliance», «Aeroportul Internaţional Chişinău», «Aeroport Handling», cît şi stimatele companii renumite în toată lumea: «Rietumu Bank», «Parex Bank», «Deloitte», «UPS», «TNT», «Mary Kay», «AVON», «Kompass International», «Coface IGK Eurogate», «York Trailer». Pentru un mai mare succes în activitate noi colaborăm cu jurişti din multe ţări ale Europei – Mare Britania, Belgia, Olanda, România, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Germania, ţările Baltice, cît şi din Asiei Mijlocii, Cipru, Africii, SUA. Aceasta permite exercitarea aplicării legislaţiei şi peste hotarele Moldovei. În acelaş timp parteneriatul cu specialişti din alte domenii ne permite să exercităm pentru clienţii noştri şi activitatea de pază şi de detectiv, notarială, evaluarea hîrtiilor de valori sî altor active, să efectuăm audit contabil, reclamă în mas-media, să primim asistenţa la economist, psiholog, psihanalist, brokeri a Bursei de valori şi vamali, specialist-critic în artă, specialişti cadastrali s.a. Luînd în consideraţie că în ultima perioadă s-au activizat legăturile de afaceri dintre businessmanii Moldovei şi alte ţări vă propunem organizarea colaborării pe bază permanentă cu scopul reprezentării bilaterale a intereselor noastre şi intereselor clienţilor noştri în sfera de activitate a posibilităţilor noastre. Aceasta, după părerea noastră, reprezintă interes, chiar şi din punct de vedere a lărgirii pieţei pentru serviciile Dvs. cu cheltuieli minime. Practica companiei noastre arată că fiecare client preferă să încheie un acord cu avocatul sau alt specialist, fiind sigur, că asta îi va garanta rezolvarea problemelor nu numai în ţara lui natală, dar şi peste hotare. Să Vă acordăm şi un spectru mare a serviciilor în domeniul planificării fiscale. Sîntem siguri că parteneriatul cu noi reprezintă interes şi pentru Dvs., şi propunem coordonarea condiţiilor de colaborare. Cu plăcere vom studia şi propunerile Dvs.

Pentru comunicare propunem folosirea variantelor următoare:
• Adresă poştală: of. 99-100. bd. Mircea cel Bătrîn 20/3. Chişinău. MD-2044. Rep.Moldova;
• e-mail: avo www.jurist.ru cat@bk.ru; Web: www.jurist.ru.
• tel/fax+(373)22350101; GSM+(373)69107228, 69158081; Extern+(372)59977828

Avînd această ocazie încă o dată ţin să Vă exprim respectul noastru şi să accentuim că Biroul Asociat de Avocaţi “VOLGHIN Co” este la dispoziţia Dvs. în orice timp pe fiecare din chestiunile relatate, în orice ţară în care sînt reprezentanţii săi.

Cu respect
Alexandru VOLGHIN
Director.Partenerul senior